DERNEK YÖNETİM KURULU
Sercan OTURAKLI
BAŞKAN
Gökhan UZ
Başkan Vekili
İbrahim UZUN
Sayman
Eşref KURBAN
Genel Sekreter
Veysel AKAY
Üye